Vad betyder Americium?

Americium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Transuranen americium är en vit till silverfärgad metall. Isotopen 241Am används bland annat i rökdetektorer och tjockleksmätningar. == Se även == Periodiska systemet.. Läs vidar på Wikipedia

ett grundämne bland aktiniderna, framställt på konstgjord väg || -et el. americiet el. =

Synonym till Americium?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Prisbildning, Snitt, Scrotum, Abyssal, Provision, Abrupt, Barnatro