Vad betyder Ambulera?

flytta eller resa eller vandra omkring || -de

Synonym till Ambulera?

flytta, flytta omkring, resa omkring, vandra omkring


Slumpvalda ord:

Undanglidande, Organism, Drivved, Senkommen, Password, Taklag, Peppra