Vad betyder Ambivalens?

Ambivalens är ett tillstånd av att ha samtidiga, motstridiga känslor gentemot en person eller sak. Angivet på ett annat sätt, är upplevelsen av ambivalens att ha tankar och känslor för både positiva och negativa valenser mot någon eller något. Ett vanligt exempel på ambivalens är känslan av både kärlek och hat mot en person. Begreppet hänvisar också till situationer där "blandad.. Läs vidar på Wikipedia

det att man samtidigt har motsatta känslor, drifter eller dylikt, kluvenhet || -en

Synonym till Ambivalens?

kluvenhet, vacklan, tvehågsenhet


Läs mer om "Ambivalens" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Solipsistisk, Fanns, Beedigad, Samsikt, Samman, Husmor, Strikt