Vad betyder Ambition?

framåtanda, ärelystnad (i god mening); strävan || -en; -er

Synonym till Ambition?

framåtanda, målmedvetenhet, flit, nit, driftighet, företagsamhet, vilja, energi, motivation, ärelystnad, pliktkänsla; strävan, mål, inriktning, föresats, anspråk


Slumpvalda ord:

Knipverktyg, Encefalografi, Hopgyttra, Teflon, Splatter, Utstoffering, Timotej