Vad betyder Ambidexter?

se tvåhänt || -t

Synonym till Ambidexter?

tvehänt, tvåhänt, lika skicklig med båda händerna


Läs mer om "Ambidexter" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Prostatit, Ritning, Minaret, Stingpinne, Barnskallra, Arkitektur, Vilrum