Vad betyder Ambassad?

Ambassad (fr. ambassade, av mlat. ambasciata, av got. andbahts, tjänare; jfr fno. ambätt, "trälkvinna", och sv. "ämbete"), är en diplomatisk beskickning av högsta rang från en stat eller regent till en annan stat eller regent; diplomatiskt sändebud och dess följeslagare. Ambassad används även som beteckning på den byggnad där ambassaden har sitt högkvarter. Ibland inrymmer ambassaden.. Läs vidar på Wikipedia

diplomatisk beskickning av högsta klassen || -en; -er

Synonym till Ambassad?

diplomatisk beskickning, beskickning, legation, utlandsrepresentation


Läs mer om "Ambassad" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Avbrott, Putsa, Hyvens, Honorabel, Kokbok, Blanko, Magnetofon