Vad betyder Amanuens?

Amanuens, ursprungligen "skrivbiträde", är en lägre tjänsteman vid departement och ämbetsverk. Numera används titeln främst vid universitet, högskolor, arkiv och museer. Amanuens kan även vara en framstående student som anställts för att undervisa studenter som inte kommit lika långt i utbildningen. == Se ävenRedigera == Kopist == ReferenserRedigera == Amanuens i NE.. Läs vidar på Wikipedia

lägre tjänsteman vid ämbetsverk, museum, universitet eller dylikt || -en; -er

Synonym till Amanuens?

lägre ämbetsman, assistent, medhjälpare


Läs mer om "Amanuens" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Plast, Cytolog, Verkan, Hieroglyf, Hornskall, Sahib, Karosseri