Vad betyder Amalgam?

Amalgam är en legering som bildas vid reaktion mellan kvicksilver och någon annan metall. I dagligt tal syftar man på tandamalgam, men beroende på vilka metaller man kombinerar kvicksilvret med kan man få olika amalgamer. Anmärkningsvärda undantag är järn och platina som inte löser sig i kvicksilver. Silveramalgam eller tandamalgam är förbjudet i tandvården, och guldamalgam används v.. Läs vidar på Wikipedia

legering med kvicksilver, används bland annat till tandfyllningar || -et; pl. = el. -er

Synonym till Amalgam?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Smetig, Torpedera, Preambel, Kontrakt, Enkelrum, Yrkeskvinna, Tariff