Vad betyder Alunit?

Alunit eller alunsten är ett vitt-gulgrått sulfatmineral med den kemiska sammansättningen KAl3(SO4)2(OH)6 (hydratiserat aluminiumkaliumsulfat). Alunit har en hårdhet på 4 och en relativ densitet på 2,6–2,8. Alunit löses i svavelsyra men inte i vatten eller svaga syror. Om aluminiumkomponenten ersätts med järn (Fe3+) får man jarosit och alunit förekommer som sekundärt mineral i järn(.. Läs vidar på Wikipedia

alunsten ett mineral, vattenhaltig alun i kristallform || -en

Synonym till Alunit?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kokard, Aggressivitet, Slowfox, Bulk, Haubits, Hiss, Pigtittare