Vad betyder Alun?

Alun är trivialnamnet på kaliumaluminiumsulfat KAl(SO4)2·12H2O. I den gamla svenska farmakopéen benämndes alun Alumini Kalii Sulfas. Alun framställs genom behandling av bauxit med svavelsyra och kaliumsulfat eller genom kalcinering och lakning av alunhaltiga skiffrar. Alun har en sedan länge känd blodstoppande effekt. Apoteket sålde tidigare alunstift för användande efter skärskador s.. Läs vidar på Wikipedia

kalium-aluminiumsulfat || -en el. -et

Synonym till Alun?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lavendel, Urskuldande, Utredning, Diskmedel, Rista, Grafem, Asp