Vad betyder Alumn?

En alumn (av latinets alumnus, elev; plural mask. alumni, plural fem. alumnae, försvenskad plural alumner) är en tidigare student från en viss skola, (vanligen på gymnasienivå) eller ett universitet eller högskola. I vissa länder finns ett utbrett system av alumnföreningar vid landets akademiska lärosäten. Vid många amerikanska universitet blir alla studenter automatiskt upptagna i alum.. Läs vidar på Wikipedia

lärjunge, skyddsling; (speciellt) tidigare student vid universitet eller högskola (som håller kvar kontakten) || -en; -er

Synonym till Alumn?

(mindre brukl.) elev, lärjunge; skyddsling


Läs mer om "Alumn" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Systemvetare, Haveriutredning, Preexistens, Melanesier, Interimsstyrelse, Villighet, Astralkropp