Vad betyder Altruistisk?

Se altruist

Synonym till Altruistisk?

osjälvisk, oegennyttig, kärleksfull


Läs mer om "Altruistisk" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Arbetsam, Inneha, Kudu, Gnisslande, Hacienda, Avislamisering, Sejd