Vad betyder Altruist?

osjälvisk person || -en; -er

Synonym till Altruist?

idealist, människovän


Läs mer om "Altruist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Valen, Tagetes, Tilltaga, Sekvestrera, Screwballkomedi, Kristallsoda, Tillintetgjord