Vad betyder Altruism?

Altruism, medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism), är att hjälpa andra utan att önska något i motprestation. Till altruism räknas generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov, och att frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot ens egen. Altruism innefattar både den psykologiska viljan till dessa handlingar, samvetet och det beteende .. Läs vidar på Wikipedia

oegennytta, kärlek till nästan (motsats: egoism) || -en

Synonym till Altruism?

osjälviskhet, oegennytta, människokärlek, kärlek till nästan


Läs mer om "Altruism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kuperad, Chamotte, Sammanhang, Angel, Sjanghajande, Elit, Bombastisk