Vad betyder Altitud?

Altitud beskriver höjden över en viss nivå (vanligtvis meter över havet, eller fot över havet). Altitud används även inom flyget och anges då i fot, förutom i vissa länder som använder meter (till exempel Ryssland). Begreppet används även för att precisera en himlakropps höjd över horisonten. Då mäts höjden i grader. == Se även == Longitud Latitud Jordens koordinatsystem Navi.. Läs vidar på Wikipedia

höjd, särskilt en himlakropps höjd över horisonten || -en; -er

Synonym till Altitud?

höjd (över horisonten)


Läs mer om "Altitud" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Arrendehavare, Putsa, Aprak, Ormlik, Gubbs, Grummel, Herkulesarbete