Vad betyder Alternera?

omväxla, turas om || -de

Synonym till Alternera?

omväxla, turas om, göra växelvis, växla, byta, skifta, ändra


Slumpvalda ord:

Kvacksalva, Cimbrer, Pietetsfull, Manuell, Raketvapen, Snyftig, Blommande