Vad betyder Alternatvinklar?

Alternatvinklar är ett begrepp inom euklidisk geometri. Alternatvinklar kallas de parvis motsatt placerade vinklarna mellan två givna räta linjer och en tredje (transversal). Inre alternatvinklar har spetsarna i skärningspunkterna och ligger i området mellan de två räta linjerna, på var sin sida om transversalen. Yttre alternatvinklar ligger på motsvarande vis utanför området mellan de .. Läs vidar på Wikipedia

(geometrisk term) diagonalt motstående vinklar som uppkommer när en rät linje skär två andra linjer

Synonym till Alternatvinklar?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Emulsion, Gastande, Homestaging, Transformationsgrammatik, Landstiga, Nominatras, Leverop