Vad betyder Alternativt?

en av två eller flera möjligheter, annan utväg || -et; pl. =, best. pl. -en som man kan välja i stället för något annat (numera ofta om något som bryter mot det traditionella: alternativ jul) || -t

Synonym till Alternativt?


subst.
valmöjlighet, val, annan utväg, utväg, förslag, variant, en av flera möjligheter

adj.
parallell, omväxlande


Slumpvalda ord:

Joker, Dubbelfel, Diktering, Takfall, Disciplin, Renande, Sovereign