Vad betyder Alteration?

upprördhet, förvirring(musikterm) en harmonisk spänning som uppkommer genom förändring av en melodi- eller ackordton med ett halvt tonsteg || -en; -er

Synonym till Alteration?


1. bestörtning, förvirring, förskräckelse, upprördhet, oro
2. tonförändring i ackord


Läs mer om "Alteration" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Maori, Rentutav, Permanentbostad, Sandinist, Bakvatten, Peseta, Gujarati