Vad betyder Alter ego?

Alter ego (latin för "ett andra jag"), är ett andra jag, en ställföreträdare, som till exempel används av en författare i ett litterärt verk. En person med ett alter ego har två identiteter. Ordet myntades i början av 1800-talet när dissociativ identitetsstörning först beskrevs av psykologer. En person med ett alter ego sägs leva ett dubbelliv. Termen "alter ego" används även i bla.. Läs vidar på Wikipedia

(latin) (någons) andra jag; (speciellt) romangestalt som har tydliga drag av sin författare || ett a. e.

Synonym till Alter ego?

andra jag, ställföreträdare


Läs mer om "Alter ego" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Preja, Aspirera, Amuse, Singelskiva, Heterozygot, Skattad, Kasun