Vad betyder Altare?

För den italienska småstaden, se Altare (stad). För stjärnbilden, se Altaret. Ett altare är en platt stenyta eller ett bord där offer kan ske. Det kunde handla om djur eller delar av djur som brändes, men även blod och libationer av vin eller olja var vanliga gåvor till gudarna. I klassisk tid kunde altare vara mycket stora, till exempel det som nu befinner sig i Pergamonmuseet. Romarna .. Läs vidar på Wikipedia

bord eller annan upphöjd plats för olika religiösa handlingar; altarets sakrament nattvarden || -t; -n, best. pl. -arna

Synonym till Altare?

offerbord, nattvardsbord, Herrens bord, altar


Läs mer om "Altare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Genskjuta, Masonit, Mediedrev, Studier, Fakultet, Utbetalningsorder, Palmlilja