Vad betyder Alt?

Alt, av latinets altus, ”hög” är dels en beteckning på en stämma i vokalmusik eller ett röstläge, dels en beteckning på instrument i en instrumentfamilj. == Stämma och röstläge == Vid övergången från trestämmig till fyrstämmig sats inom den vokala flerstämmiga musiken på 1400-talet uppträder beteckningen ”alt” för första gången. Mellanstämman delades i ”contrateno.. Läs vidar på Wikipedia

låg kvinno- eller pojkröst; motsvarande körstämma || -en; -ar

Synonym till Alt?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Balanspunkt, Kverulant, Rojalist, Limitera, Korngryn, Lie, Talefot