Vad betyder Alstring?

skapande, produktion || -en

Synonym till Alstring?

skapande, produktion; frambringande, bildande, uppkomst; författarskap, verk


Slumpvalda ord:

Schrammelkvartett, Knarkad, Itts, Stadga, Omdirigera, Barnporr, Fatabur