Vad betyder Alstra?

skapa, producera; framkalla || -de

Synonym till Alstra?

skapa, producera, tillverka, frambringa; framkalla, generera; avla; vålla, uppväcka


Slumpvalda ord:

Interpellera, Ornamentik, Betrygga, Kom, Kaffehalva, Acklamation, Bakteriofag