Vad betyder Alster?

Alster är en tätort i Karlstads kommun (i Karlstads- och Östra Fågelviks socken invid sjön Vänern 7,5 km öster om Karlstads torg. Strax norrut finns sjön Alstern som avvattnas genom Alsterälven. Här finns Alsters herrgård, Gustaf Frödings födelsehem. Här finns även Alsters badplats vid Vänern. Tidigare fanns här ett tegelbruk och en kvarn. == Befolkningsutveckling == == Se äv.. Läs vidar på Wikipedia

skapelse, verk, produkt || alstret; pl. =, best. pl. alstren

Synonym till Alster?

skapelse, produkt, verk, arbete, frukt, resultat, fabrikat; avkomma, barn


Läs mer om "Alster" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dipsomani, Gemytlig, Loppa, Exa, Glossa, Zinkvitt, Ginseng