Vad betyder Alpinist?

Alpinist är ursprungligen beteckningen på en person som ägnar sig åt klättring i Alperna. Begreppet har kommit att vidgas till att omfatta alla som ägnar sig åt alpin klättring, alltså klättring på det sätt som det bedrivs i Alperna. Detta innebär bland annat att klättraren bär med sig all utrustning som behövs för bestigningen, inklusive tält eller bivackutrustning. Klättring s.. Läs vidar på Wikipedia

bergsbestigare || -en; -er

Synonym till Alpinist?


1. bergsbestigare, bergsklättrare, klättrare
2. slalomåkare, störtloppsåkare, utförsåkare


Läs mer om "Alpinist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Telex, Strunt, Fraktsats, Country, Dermatologi, Slankhet, Kommersiell