Vad betyder Alma mater?

Alma mater (latin, ungefär "hulda moder"; egentligen "den milda modern") är främst en beteckning för en alumns lärosäte, men används även som omskrivning av fosterland. Det var också en romersk tilltalsform för vissa gudinnor. Universitet kallas alma mater som en metafor, där universitetet (den närande modern) när studenterna med bildning och vetande. I denna form stammar uttrycket fr.. Läs vidar på Wikipedia

(latin 'hulda moder') universitet eller högskola som någon har studerat vid: mitt a.m.

Synonym till Alma mater?

universitet


Läs mer om "Alma mater" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Prosektor, Segelbar, Rasande, Skollektion, Finlandssvenska, Koncessiv, Rubbar