Vad betyder Allvetande?

Allvetande, omnisiens, brukar syfta på att man har vetskap om allting som har hänt, allt som händer och allt som kommer att hända. Monoteistiska religioner brukar i regel endast tillskriva Gud denna egenskap. Allvetande brukar klassas som ett av Guds karaktärsdrag bland de flesta västerländska monoteistiska religioner, tillsammans med allsmäktighet, allestädesnärvaro och oändlig godhet... Läs vidar på Wikipedia

som vet allt (speciellt om Gud); allvetande berättare författare som vet allt om alla sina gestalter, till och med vad de tänker

Synonym till Allvetande?

orakelmässig


Läs mer om "Allvetande" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Subsidiaritet, Amok, Pik, Bramansk, Plutmun, Infektera, Jiddisch