Vad betyder Allvar?

skämt och allvar; det är mitt fulla allvar min uppriktiga mening; jag menar allvar jag menar det verkligen; gå in för något på allvar helhjärtat; göra allvar av något sätta i verket; stundens allvar kräver i denna kritiska situation krävs ... || -et

Synonym till Allvar?


1. uppriktig mening, uppriktighet, äkthet, ärlighet, värdighet, allvarlighet, allvarsamhet; tyngd, vikt, betydelse, skärpa, djup, eftertryck, stränghet, iver
2. hård verklighet, kritiskt läge, risk, fara; verklighet, sanning
Motsatsen till Allvar


1. skämt, lek, skoj
2. lättsinne, ytlighet; falskhet


Slumpvalda ord:

Gnuggbokstav, Dipol, Estnisk, Svanskota, Eklektisk, Strukturrationalisering, Jk