Vad betyder Alludering?

allusion || -en; -ar

Synonym till Alludering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Torraka, Pustel, Falskhet, Snillrik, Parallell, Varmmangla, Vapenfri