Vad betyder Allting?

Allting var politiska församlingar för lagstiftning, rättskipning och förvaltning i det forntida, vikingatida och medeltida Norden. Ordet "allting":s första stavelse "all" betyder "hel", som här avser hela områdets ting. Alla fria män i hela det geografiska området hade rätt att delta. Typiska svenska allting var landstingen (landskapsting), men det enda som uttryckligen kallades för al.. Läs vidar på Wikipedia

allt
riksdag || -et

Synonym till Allting?

allt, vad som helst, alltsammans


Läs mer om "Allting" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Nyklassiker, Inloggad, Utrikisk, Husarrest, Upphetsning, Adduktion, Tiamin