Vad betyder Allteftersom?

eller alltefter som eller allt efter som efter hand, så småningom

Synonym till Allteftersom?

el. alltefter som el. allt efter som efter hand, så småningom, allt under det att, i den mån som, vartefter, medan


Slumpvalda ord:

Problematik, Egg, Enig, Komplementvinkel, Skyffla, Digitalur, Floristik