Vad betyder Allsidig?

som berör alla (många) sidor eller områden: en allsidig utbildning; problemet är allsidigt belyst från alla håll || -t; -are

Synonym till Allsidig?

som gäller alla sidor, från alla synpunkter, omfattande, grundlig, objektiv; generell, universell, mångsidig, allround, varierad


Slumpvalda ord:

Befattning, Munsex, Nomad, Regentskap, Skruvis, Vete, Oceanisk