Vad betyder Allograf?

Allografer (grekiska: άλλος ’annan, olik’ och γράφω ’skriva’) är grafiska varianter av ett grafem. Allografer kan således bytas utan att betydelsen ändras. == Exempel på allografer == Exempel på allografer är ‹ſ› (både grafem och allografer omges i den här texten med ‹ ›-tecken) och ‹s› som i äldre tryck är allografer av grafemet ‹s›, liksom ‹σ› .. Läs vidar på Wikipedia

(språkvetenskaplig term) variant av ett grafem (se detta ord) || -en; -er

Synonym till Allograf?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Translitterera, Retro, Persistent, Stimulation, Fluster, Stolpsko, Venerabel