Vad betyder Allmoge?

För inredningsstilen, se allmogestil. Allmoge (av fornsvenskans all mogen, allt folket) är en benämning på bönder och ståndslösa människor i det svenska bondesamhället. I modernt språkbruk närmast jämförbart med allmänheten. Allmogens seder och bruk vårdas ofta av de hembygdsföreningar som finns på många orter. == Se ävenRedigera == Allmogestil Ofrälse Samhällsklass Stånd.. Läs vidar på Wikipedia

(om äldre tider) lantbruksbefolkning || -n

Synonym till Allmoge?

bondebefolkning, lantbefolkning, lantbruksbefolkning, bondeklass, bönder; folk, gemene man


Läs mer om "Allmoge" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tankeschema, Ansiktsskydd, Post, Bokbinderi, Rockad, Sanitetsgods, Lortig