Vad betyder Allfader?

benämning på Oden i nordisk mytologi

Synonym till Allfader?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Storvinst, Ruten, Civilisatorisk, Sabotageprogram, Astigmatisk, Omysig, Puppa