Vad betyder Allel?

Allel, eller genvariant, är en av flera alternativa versioner av gen eller annan nukleotidsekvens. Ordet kommer av grekiskans allelomorph, annan form. Alleler är varianter av ärftliga anlag som bär den information i form av ritningar till RNA och protein som sammantaget bygger upp individen och ger den dess egenskaper. Hos människan kan olika alleler påverka till exempel hårfärg, ögonfär.. Läs vidar på Wikipedia

variant av en gen || -en; -er

Synonym till Allel?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Nedtonad, Dedikation, Skurlov, Avvaktan, Avplana, Storstilt, Massvis