Vad betyder Allegori?

Allegori är ett konsekvent genomfört utbyte av ett egentligt budskap mot en metafor. En allegori är en berättelse eller bildframställning vars olika detaljer har en dold innebörd, som dock kan tolkas relativt entydigt. Särskilt gäller det personifikation av abstrakta begrepp såsom "döden", "kärleken" eller könsmognaden. I svenskan finns ordet sedan 1635. Det kommer från grekiskans "al.. Läs vidar på Wikipedia

(längre) berättelse eller bildframställning där de olika detaljerna även betecknar något abstrakt (till exempel. Döden framställd som skelett med lie och timglas) || -n; -er

Synonym till Allegori?

bildlig framställning, liknelse, fabel, parabel, metafor


Läs mer om "Allegori" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Onjutbar, Nihilism, Gravmonument, Agapantus, Blindstyre, Velar, Kassering