Vad betyder Allegat?

bestyrkande bilaga, verifikation || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Allegat?

verifikationshandling, verifikation, verifikat, bestyrkande bilaga, kvitto, intyg


Slumpvalda ord:

Utstyrsel, Paranoiker, Coroner, Ses, Skrajsen, Vattenmockasin, Rundbrev