Vad betyder Alldenstund?

emedan, eftersom

Synonym till Alldenstund?

(åld.) eftersom, emedan, därför att, ty, enär, då


Slumpvalda ord:

Undfallande, Arvegods, Vattenkanon, Bask, Obol, Rytande, Keynesianism