Vad betyder Allaktivitetshus?

Allaktivitetshus är en byggnad där olika verksamheter och grupper av människor kan blandas och det skall finnas tillgång till en offentlig lokal, över vilken alla berörda ska ha inflytande. Det innebär även att det ska finnas en demokratiskt styrd process över vad som ska finnas i huset, och att det ska vara frikopplat från myndigheter och organisationer. == Bakgrund == Allaktivitet be.. Läs vidar på Wikipedia

hus öppet för (fritids)verksamhet av många skilda slag

Synonym till Allaktivitetshus?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Pysljud, Halma, Stickare, Engelska, Proprium, Gullranka, Melodiker