Vad betyder Alla och envar?

var och en, alla; jämför envar

Synonym till Alla och envar?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Trumfkort, Vemodig, Elektronik, Bifallsstorm, Ineffektivitet, Solkig, Kulturminne