Vad betyder Alkylatbensin?

Alkylatbensin är en sorts motorbränsle, och räknas som ett miljöbränsle. Det innehåller relativt lite av bensen, aromater, polyaromater, olefiner och svavel. I motorer med avgasrening är dock nyttan för miljön måttlig jämfört med andra sorters bränsle. Det huvudsakliga användningsområdet är gräsklippare, kantklippare, motorsågar, röjsågar, utombordare på småbåtar och andra s.. Läs vidar på Wikipedia

en miljövänligare form av bensin (avsedd för tvåtaktsmotorer), där de skadligaste kolvätena har tagits bort

Synonym till Alkylatbensin?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hysa, Livssyn, Papperspeng, Citadell, Utbe, Fostervatten, Peppra