Vad betyder Alkoholist?

person som lider av sjukligt alkoholbegär || -en; -er

Synonym till Alkoholist?

spritmissbrukare, alkoholmissbrukare, missbrukare, spritslav, vanedrinkare, drinkare, periodsupare, periodare, A-lagare, fyllo, fyllerist, fyllkaja, suput, alkis


Läs mer om "Alkoholist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Koordinatsystem, Knipprot, Slottsfogde, Sviklig, Cernera, Eftergiftspolitik, Alkoholmissbrukare