Vad betyder Alkaloid?

Alkaloider är en grupp kvävehaltiga aminer som förekommer hos olika växter och som ofta har en stark inverkan på människokroppen. Alkaloiderna är ofta basiska ("alkaliska", därav namnet), men undantag finns, till exempel kolchicin från växten tidlösa. Många alkaloider är kraftigt verkande gifter; i små doser har de stor medicinsk betydelse. Alkaloiderna har använts som droger, gifte.. Läs vidar på Wikipedia

en sorts, vanligen giftigt, ämne av basisk natur från främst växtriket, till exempel nikotin, morfin || -en; -er

Synonym till Alkaloid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Dynamit, Kritiskt, Mekanisk, Malmbrott, Istermage, Uterus, Spanjolett