Vad betyder Alkalimetall?

En alkalimetall (av arabiska: al-qaly, aska, soda) är ett metalliskt grundämne som ingår i det periodiska systemets grupp 1. Alkalimetallerna är litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium. Icke-metallen väte ingår också i grupp 1 eftersom den bara har en valenselektron, men är ingen alkalimetall. Väte skulle också kunna ha placerats i grupp 17 – halogenerna. Det som utmärk.. Läs vidar på Wikipedia

vart och ett av grundämnena litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium

Synonym till Alkalimetall?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Flinga, Boskapsfarm, Voj, Kadett, Rollator, Skadeinsekt, Granneligen