Vad betyder Alka?

fågel av en familj inom ordningen vadarfåglar (hit hör tordmule, grisslor, alkekung och lunnefågel) || -n; alkor

Synonym till Alka?

alkfågel, tordmule, sillgrissla, vadarfågel


Läs mer om "Alka" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Barkborre, Dekadent, Parenkym, Tid, Macintosh, Tvina, Inkorrekt