Vad betyder Alimentation?

näringstillförsel(medel till) livsuppehälle || -en

Synonym till Alimentation?

(mindre brukl.) näringstillförsel, näring; levnadsuppehälle, uppehälle; underhåll


Slumpvalda ord:

Ekonom, Religionsvetenskap, Postiljon, Praktiker, Hypertoni, Hoppressa, Ledsnad