Vad betyder Alifatisk?

alifatiska föreningar organiska kemiska föreningar som har kolatomerna i öppna kedjor || -t

Synonym till Alifatisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Saudisk, Liljekonvalj, Grundlig, Premolar, Koaffyr, Talent, Poliskonstapel