Vad betyder Alifatisk?

alifatiska föreningar organiska kemiska föreningar som har kolatomerna i öppna kedjor || -t

Synonym till Alifatisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Turkinna, Monitor, Smort, Crawl, Betalningsmedel, Pegel, Centrum