Vad betyder Alienation?

Alienation, förfrämligande, är ett sociologiskt och filosofiskt begrepp som syftar på ett vidsträckt socialt fenomen. Begreppet alienation har haft många olika tillämpningar genom historien. Det bör dock inte blandas ihop med det arbetsmarknadspolitiska begreppet utanförskap. Alienation kan skiljas från parallellsamhälle som avser en grupp personer som ställer sig utanför samhället. .. Läs vidar på Wikipedia

känsla av främlingskap, av att man är utanför || -en

Synonym till Alienation?

känsla av främlingskap, främlingskänsla, utanförståendekänsla, utanförkänsla, förfrämligande, rotlöshet


Läs mer om "Alienation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Terylen, Vistas, Skvala, Tjog, Naivitet, Blicka, Kupong